Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Automach Carp Cup 2020

Od   25.9.2020 10:00   do   27.9.2020 12:00

Termín preteku: 25.-27.9.2020
Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík – Moravský Sv.Ján (www.gergelik.sk)

Počet teamov: 14 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka

Štartovné: 333,00 Eur

Časový harmonogram pretekov:
25.9.2020 piatok
7:00 – 8:00 stretávka na rybníku
8:00 – 8:30 losovania lovných miest
8:30 – 10:00 rozmiestnenie loviacich
10:00 – štart preteku
27.9.2020 nedeľa
12:00 ukončenie preteku
13:00 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: budú sa bodovať len kapor a amúr nad 7kg. Do konečného poradia sa budú rátať len 4 najťažšie ryby každého teamu. Vyhráva team s najvyšším súčtom daných 4 rýb.

Priebeh losovania: losovanie bude prebiehať v 2 kolách. V prvom kole sa bude losovať, v poradí v akom jednotlivé teamy uhradili štartovné, poradie losovania o lovné miesto. V druhom kole bude prebiehať losovanie o lovné miesto.

Ceny:
1. miesto – 1000,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
2. miesto – 700,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
3. miesto – 500,00 Eur + 2xpohár + vecné ceny
4. miesto – vecné ceny
Najväčšia ryba pretekov – 100,00 Eur + 2x pohár

Všetkých sponzorov postupne doplníme.

Preteky sú teamové, 50 hodinové. Na preteky treba vopred odoslať prihlášku na vizvarypavol@gmail.com a uhradiť štartovné v plnej výške. Poradie sa bude určovať podľa termínu zaplatenia. Termín zaplatenia je do 31.5.2020

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.
- Metóda Zig Rig je zakázaná.
- Maximálna dĺžka nadväzca je 30 cm.
- Bójky a zavážacie loďky a člny sú zakázané.
- Markrovanie povolené od piatka 8:30 po celý čas preteku. Nesmie sa použivať ako bójka.
- Háčiky sú povolené len s protihrotom.
- Množstvo krmiva nie je obmedzené. Povolené je len bolies a pelety, obaľovacie pasty, dipy, práškové dipy, boostery, esencie a iné atraktory. Iné krmivo, partikel, methodmixy zakázané. Komu bude nájdené bude ihneď diskvalifikovaný bez nároku na náhradu štartovného. Do PVA pod háčik je možné používať drvené boilies, pelety. Method kŕmitka a imitácia partiklu je zakázaná.
- Obalovanie olova obalovacou pastou je zakázané.
- Kŕmenie povolené len kobrou, lopatkou a prakom z brehu a len zo svojho sektoru po začatí preteku.
- Každý team chytá na 4 udice s 1 nádväzcom (2 udice 1 rybár)
- Povinnosť používať šokový silón o min.hrúbke 0,50mm v dĺžke minimálne 20m.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty. Zákaz kŕmenia a nahadzovania z ostrovov a poloostrovov.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku. Pre prípad sakovania musí mať team min 2ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník, sused.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude potrestané vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.
- Ryba ulovená pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 12:15  s tým, že pri záverečnom signále musí team zakričať „mám rybu“ s tým aby to počul minimálne susedný team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Každá bodovaná ryba musí byť ulovená riadne s montážou súťažiaceho teamu.
- V prípade rovnakého súčtu ulovených rýb vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej váhy o najväčšiu rybu rozhoduje skorší čas ulovenia.
- Okrem týchto pravidiel, treba dodržiavať aj pravidlá rybníka, ktoré sú uvedené aj na stránke jazera www.gergelik.sk
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne.
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
- Každý účastník svojou účasťou na preteku automaticky udeluje súhlas s vyhotovením foto a video materiálu.
- Čo nie je výslovevne povolené je zakázené.
- KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!